Berichtgeving betreffende de Benelux Winner

Twee jaar na de herintroductie van de Benelux Winner en de Benelux Kampioen, hebben de 3 kennelclubs, Raad van Beheer, Fédération Cynologique Luxembourgeoise en de KMSH de huidige toestand geëvalueerd.

Om de reglementen voor het behalen van de Winner naar een zelfde logica als de World- of European Winner te brengen werd er beslist om vanaf 2016, de Benelux Winner toe te kennen aan de winnaar van het CACIB in beide geslachten en niet langer aan de BOB en de BOS. In gevolge deze beslissing is het accumuleren van de Benelux Jeugd of de Benelux Veteraan Winner met de Benelux winner niet langer mogelijk.

Voor de andere titels zoals Benelux Jeugd Winner of Benelux Veteraan Winner zijn er geen veranderingen.

Alle Winner titels behaald voor 2016 blijven geldig voor het bekomen van de Benelux kampioen titel.

Ieder jaar zal er 1 tentoonstelling per land uit de Benelux zijn waar de titel behaald kan worden en dit in samenwerking met de 3 Nationale Kennelclubs.

Welke titels kunt U behalen en hoe?

* Voor de jeugdklas reu en teef zijn de BENELUX JEUGD WINNER voor de klasse winnaar met de kwalificatie “1st uitmuntend” beschikbaar. (vb B.J.W.BE’14 of B.J.W.NL’14)

* Voor de veteranenklas reu en teef zijn de BENELUX VETERAAN WINNER voor de klasse winnaar met de kwalificatie “1st uitmuntend” beschikbaar. (vb B.J.V.BE’14 of B.J.V.NL’14)

* Aan de winnaar van het CACIB in beide geslachten is de BENELUX WINNER beschikbaar. (vb. B.W.BE’14 ou B.W.LUX’14 ou B.W.NL’14)

Hoe kan de Benelux Champion titel behaald worden?

* Tevens zijn de titels Benelux Kampioen, Benelux Jeugd Kampioen en Benelux Veteranen Kampioen, per geslacht te behalen.

* BENELUX KAMPIOEN (klassen: jeugd, intermediair, open, werk, kampioen en veteraan) wordt een hond als deze in alle 3 de Benelux-landen onder 3 verschillende keurmeesters een Benelux Winner titel heeft behaald.

* BENELUX JEUGD KAMPIOEN wordt een hond als deze in 2 Benelux-landen onder 2 verschillende keurmeesters een Benelux Jeugd Winner titel heeft behaald.

* BENELUX VETERAAN KAMPIOEN wordt een hond als deze in 2 Benelux-landen onder 2 verschillende keurmeesters een Benelux Veteranen Winner titel heeft behaald.

Er wordt een centrale lijst gemaakt waarin alle titel winnaars worden vermeld. Wanneer een hond de Benelux titel heeft behaald, moet hij aan de Kennel Club van het land waar het laatste resultaat wordt behaald het Benelux kampioenschapsdiploma vragen. De titel evenals het diploma zal na betaling van 30€ door deze kennelclub opgestuurd worden.

Wij wensen u veel succes!

Wij verwijzen naar de rassen nomenclatuur van de FCI: als de nomenclatuur bepaald dat slechts 1 CACIB toegekend kan worden aan een variëteit en/of kleur dan kan er slechts 1 BENELUX WINNER toegekend worden aan deze variëteit en/of kleur. Dit is ook van toepassing indien in dat bepaalde land de kleuren/variëteiten afzonderlijk gekeurd worden.

De bovenstaande regels zijn van toepassing op alle BENELUX WINNER tentoonstellingen in België, Nederland en Luxemburg. Voor alle andere regels, die in de drie landen kunnen verschillen, verwijzen wij naar het tentoonstellingsreglement van de kennelclub van het organiserend land en de FCI-show Regulations (www.fci.be)

Heeft u vragen, contacteer dan de organisatie van de show.

Benelux_winner_bandeau_bleu_2